Burun Estetiği

Burun Estetiği

Burun insan yüzünün en çarpıcı ve öne çıkan özelliğidir. Burun yapısındaki en küçük bir değişiklik bile yüzün bütün görünümü üzerinde çok büyük etki yaratır. Güzel bir burun, doğaldır ve yüzün diğer yapıları ile uyum içerisindedir. Evrensel, tek bir ideal burun kavramı yoktur.Her yüz yapısı için ideal burun tanımı ve özellikleri farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle burun estetetiği ameliyatlarında, burun şekli, büyüklüğü ve karakteristikleri değiştirilirken kişiye özgün yüz yapısının mutlaka dikkate alınması gerektiğine inanırım.
Modern burun estetiği ameliyatı teknikleri ile çok küçük ve hiç belli olmayan kesiler ile doğal görünümlü burunlar elde edilebilmektedir. Güzel bir burnun özelliklerinin nasıl olması gerektiği hakkındaki düşünceler ve görüşler zaman içerisinde hatırı sayılır değişikliklere uğramıştır. Burun estetiği ameliyatlarında modern görüş, kişinin beklentilerini karşılayacak yeterli değişiklikleri yaparak burun şeklini ve projeksiyonunu daha iyi hale getiririken, orjinal burun yapısını belirleyen pozitif karakteristiklerin korunması yönündedir.
Her insanın yüz yapısı farklı olduğu için, muayene ettiğim her burnun kendine özgün ve benzersiz karaktersitiklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden, burun estetiği ameliyatlarında hastaların beklentilerinin karşılanabilmesi için kişiye özgün bir yaklaşım gereklidir. Burun estetiği ameliyatlarında temel amacım, kişinin yüzüne uyumlu doğal görünümlü bir burun şeklini yaratmaktır. Doğal bir burun üst dudak, çene ucu ve yanaklar gibi yüz yapıları ile uyum içersinde olmalıdır. Burun estetiği ameliyatlarında doğal ve ideal sonuçlar elde etmek için en önemli faktörlerden birisi buruna kaliteli bir yapısal destek sağlamaktır.

Burun estetiği ameliyatının planlanmasında burnun bireye özgün özellikleri ve diğer yüz bölgeleri ile olan ilişkisi iyi analiz edilmelidir. Böylece burun yapınızda yer alan pozitif-olumlu özelliklerin korunabileceği ve estetik görünümde bozulmaya yol açan negatif-olumsuz özelliklerin düzeltilebileceği bir ameliyat planı yapılabilir.

Yüz bölgesinin en belirgin ve fark edilen kısmı burundur. Burun şekli ve diğer yüz bölgeleri ile olan ilişkisi yüzün genel görünümü üzerinde yoğun bir etkiye sahiptir. Estetik öneminin yanında, burun çok önemli işlevleri de yerine getiren bir organdır. Burun nefes ile aldığımız havanın geçtiği yoldur ve bu hava akciğerlere ulaşmadan önce kalitesi ve durumu burun tarafından kontrol edilir. Burun şeklini bozan deformasyonlara her zaman olmasa da sıklıkla hava yolunu olumsuz etkileyen burun içi deformitelerde eşlik eder. Burun şekil bozuklukları daha önce burun bölgesine alınmış darbelerden kaynaklanabilir ya da kalıtsal ve diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir..

Burun dış görünüşünü daha iyi hale getirmeyi amaçlayan burun ameliyatlarına RİNOPLASTİ (Burun Estetiği Ameliyatı) adı verilir. Burun şekil ve büyüklüğünün kalıcı olarak değiştirilebildiği cerrahi bir işlemdir. Rinoplasti ile burun küçültülebilir-kısaltılabilir, burun sırtındaki fazlalık ortadan kaldırılabilir, burun ucu daraltılıp şekillendirilebilir, geniş burun tabanları daraltılabilir ve üst dudak -burun açısı değiştirilebilir. Rinoplasti ameliyatlarının amacı, burun şeklini ve yüz görünümünü bozan burun deformasyonlarının iyileştirilmesidir.

Böylece, estetik uyumu ve dengesi daha iyi bir yüz görünümü ve burun şekli yaratılabilir.
Burun septumunda ortaya çıkan deformitelerin düzeltilmesi amacı ile yapılan cerrahi girişimler ise SEPTOPLASTİ ya da SUBMUKÖZ REZEKSİYON(SMR) adıyla bilinir. Bu ameliyatların amacı burun septumu deformitelerinin düzeltilerek nefes yolunun iyileştirilmesi ya da rahatatılmasıdır.
Rinoplasti ameliyatı septoplasti ya da SMR ile birlikte aynı seansta yapılabilir. Rinoplasti, septoplasti ya da SMR ameliyatları sadece burun içerisinden yapılan, dışarıdan görülmeyen küçük kesiler ile yapılan ameliyatlardır.

Burun insan yüzünün en karmaşık anatomiye sahip yapılarından birisidir. Bu nedenle, burun estetiği ameliyatları ileri düzeyde cerrahi beceri gerektirir ve usta mertebesine ulaşmanın en güç olduğu estetik ameliyatlardan birisidir. Başarılı bir burun ameliyatında muayene,analiz ve planlama en önemli aşamadır. Muayene esnasında sadece burun şekli ve görünümü değil burun iç yapılarıda değerlendirilmelidir. Bu sayede ameliyat sonrası burun tıkanıklığına yol açabilecek patolojilerde rinoplasti ameliyatı sırasında uygun teknikler ile düzeltilebilir. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan arzu edilen sonuçlara ulaşmanın tek yolu budur.
Burun ameliyatı öncesi muayene sürecinde hastaların açık sözlü olmaları gereklidir. Tüm tıbbi öykü ve geçmişinizi ve kullandığınız her türlü ilaç,vitamin

Burun insan yüzünün en karmaşık anatomiye sahip yapılarından birisidir. Bu nedenle, burun estetiği ameliyatları ileri düzeyde cerrahi beceri gerektirir ve usta mertebesine ulaşmanın en güç olduğu estetik ameliyatlardan birisidir ya da bitkisel ürünlerin listesini belirtmeniz ve paylaşmanız önemlidir. Böylece ameliyat sonrası istenmeyen sonuçların ortaya çıkma olasılığı azaltılır ve keyifli bir ameliyat sonrası süreç geçirme olasılığınız artar.

Her kişinin kendisi için en iyi burun şeklinin ne olacağı konusunda özgün bir bakış açısı sıklıkla mevcuttur.Bu kişisel perspektifin tartışılması ve ortaya konulması önemlidir. Çünkü hedefleriniz,isekleriniz ve beklentileriniz gerçekleştirilecek burun ameliyatının planlanma aşamasında etkili olacaktır. Bununla birlikte, hastaların kafasında mükemmel bir burun canlandırması ve bu imajı yüzlerinde yaratmaya çalışması mantıklı bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım, burnunuz ve karakteristik yüz yapınız arasındaki temel denge ve uyumu görmezden gelir. Bu tarz bir yaklaşım sonucu yüzünüz ile uyumsuz burunlar ortaya çıkma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle, burun ameliyatından beklentilerinizin açıkça tartışmanız ve doktorunuzun konu ile ilgili yorum ve görüşlerini dikkatlice dinlemeniz ve özümsemeniz gerçekçi beklentilerin oluşması açısından büyük önem taşır.Böylece mevcut burun yapınızda yer alan pozitif-olumlu özelliklerin korunabileceği ve estetik görünümde bozulmaya yol açan negatif-olumsuz özelliklerin düzeltilebileceği bir ameliyat planı yapılabilir.
Daha öncede belirttiğim gibi, doğal ve estetik bir burnu tanımlayan pek çok kriter olsa da her yüz yapısının ve hastaların beklentilerinin farklı olması evrensel ya da tek bir doğal burun tanımını yapmayı imkansız kılmaktadır. Ancak, burnun alın ve üst dudak ile yaptığı açıların doğal olması, burun ucu ile burun sırtı arasındaki geçişin yumşaklığı, natural ve estetik bir burun için en önemli kriterlerdir. Ayrıca, yumuşak hatlara sahip, aşırı sivri ve yukarı kalkık olmayan bir burun ucu ve çok fazla inceltilmemiş bir burun sırtıda estetik bir burun görünümüne katkısı olan etkenlerdir.
Estetik ve doğal bir burun için burun uzunluğuda önemli bir kriterdir. Burun uzunluğunun yüz ile uyumlu olması doğal görünümlü bir burnu belirleyen önemli bir faktördür. Burun estetiği ameliyatı sırasında uzun bırakılmış ya da çok fazla kısaltılmış burunlar doğal ve estetik görüntüden uzak olurlar. Burun ucunun üst dudak ile yaptığı açının normal sınırlarda tutulmaması da aşırı kalkık, karşıdan bakıldığında burun deliklerinin görüldüğü, hoş olmayan bir ameliyat sonrası sonuca yol açar.
Ameliyat sonrası burun deliklerinin çökük ve mandalla sıkışmış gibi görünmeside hoşa gitmeyecek sonuçlar arasındadır. Deneyimli ve eğitimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen rinoplasti ameliyatlarında istenmeyen sonuçların görülme sıklığı en alt düzeydedir.
Estetik ve doğal bir burun için pek çok standart tanımlanmış olsa da, burun estetiği ameliyatları sanat ve bilimin birleştiği ameliyatlardır.Bu nedenle, ameliyatı gerçekleştirecek cerrahın eğitimi ve deneyimi tatmin edici sonuçlara ulaşmak açıdan büyük önem taşır.

Tipik olarak genel anestezi altında gerçekleştirilen ve hastaların aynı gün taburcu olduğu, yaklaşık 1-2 saat süren bir ameliyattır. Burun estetik ameliyatında başlıca 2 teknik kullanılır.

Rinoplasti burun iç kısmından yapılan küçük kesiler ile yapılır. Bu yöntemde burun dışı cildinizde kesi yapılmaz ve bu kapalı rinoplasti tekniği olarakbilinir. Diğer bir yöntem ise burun dışından çok küçük bir kesi ile birlikte burun içine yapılan kesilerin kullanıldığı açık rinoplasti tekniğidir. Bu iki tekniğin

Burun estetiği ameliyatları iyileşme süreci hızlı ve ameliyat süresi nispeten daha kısa estetik ameliyatlardır. Modern cerrahi teknikler deneyimli ve uygun eğitim almış cerrahlar tarafından uygulanırsa burun estetiği ameliyatı ile elde edeceğiniz sonuçlar oldukça tatmin edici düzeyde olur.

sonuçları arasında eğer doğru ve tecrübeli ellerde yapılırlarsa fark yoktur. Hangi tekniğin kullanılacağı cerrahınızın tercihine bağlı olarak değişebilir. Burun ucuna şeklini veren yapılar kemik değil kıkırdak yapılardır. Burun ucu geniş ya da kaba olan hastalarda bu kıkırdakların bir kısmı çıkartılır ve burun ucu kıkırdaklarına bir takım dikiş teknikleri ile istenilen şekil verilir. Böylece burun ucunun büyüklüğü, şekli ve pozisyonu hastanın anatomisine uygun olarak ayarlanabilmektedir.

Burun Sırtının Şekillendirilmesi

Burun sırtındaki fazlalık kısmın düzeltilmesi ve şekillendirilmesi hastaların büyük çoğunluğunda rinoplasti ameliyatının temel amaçlarından birisidir. Dorsal Hump olarak bilinen bu bölge başlıca kıkırdak ve burun kemiklerinden oluşmaktadır. Bu bölgedeki fazlalık özel cerrahi aletler yardımı ile alınır. Dorsal Hump alınmasından sonra bu bölgede bir açıklık oluşur ve Açık Çatı(Open Roof) olarak adlandırılır. Burun kemikleri arasında ortaya çıkan bu açıklığı kapatmak için burun kemikleri yine özel aletler yardımı ile yapılan bir dizi işlem sayesinde orta hatta birleştirilir.Osteotomi

Burun kemiklerinin özel alet ve teknikler kullanılarak kontrollü bir biçimde kırılması ve estetik normlara ve hasta anatomisine uygun biçimde yeniden pozisyonlanması işlemidir. Bu işlem her hastada gerekli olmayabilir. Özellikle yüksek burun sırtı ve dorsal hump ile karakterize olan burunlarda bu bölgenin alınması sonucu ortaya çıkan açık çatı deformitesinin düzeltilmesi ve daha dar bir burun tabanı elde etmek için sık kulanılan bir yöntemdir. Burun şekillendirme işlemi bittikten sonra burun içinde yer alan kesiler eriyebilen dikişler ile kapatılır. Çok özel durumlar haricinde burun içerisine tampon konulmaz. Burun içerisine silikon splintler yerleştirilir. Eğer osteotomi işlemi yapıldı ise burun sırtınada bir splint yerleştirilir. Böylece iyileşme hızlandırılır ve yeniden şekillendirilen burun yapılarının korunması ve istenilen pozisyonlarını almasına yardımcı olunur.

Burun ameliyatınız sonrası iyileşme sürecinizin kalitesini arttıracak, süresini kısaltacak ve komplikasyon olasılığını en aza indirecek bazı tavsiyelere uymanız önemlidir.

Ameliyat sonrası dönemi daha rahat ve konforlu geçirebilmeniz için:

Ameliyat sonrası ilk gün başınız yukarıda olacak şekilde istirahat edin. Özellikle ilk gün hafif başağrısı ve burun çevresinde dolgunluk ve bir miktar ağrı hissi olması doğaldır. Bu ağrılar basit ağrı kesiciler ile kolayca geçer.

Ameliyat sonrası dönemde özellikle göz çevresinde hafif morluk ve şişlikler oluşabilir. İlk 48 saat uygulanan buz kompresi morluk ve şişliklerin azaltılması ve önlenmesinde en önemli etkiye sahip bir uygulamadır. Şişlik ve morluklarınız 2. günden itibaren hızla azalmaya başlar ve büyük bir kısmı 7-10. günlerde kaybolur.
Ameliyatınızdan sonra ilk 48-72 saat her iki burun deliğinden hafif kan ve sıvı sızıntısı olması normaldir. Bu durum azalarak devam eder, akıntının rengi açılırken,sıklığı ve miktarı azalır ve 48-72 saat sonra kaybolur.

Burun üstündeki ve eğer var ise burun içindeki splintler ameliyat sonrası 7. günde alnır. Burun içinde yer alan dikişler 10-14. günlerde kendiliğinden erir ve alınmasında gerek yoktur. Açık rinoplasti tekniği uygulanmış ise burun dışında yer alan 3-4 adet çok ince dikiş ameliyat sonrası 7. gün alınır. Tüm bu işlemler ofis şartlarında yapılabilecek, ağrısız uygulamalrdır.
Burun ucunda bir miktar hissizlik olması doğaldır. Bu durum 2-3 ay içerisinde azalarak tamamen düzelir.
Ameliyat sonrası iyileşme süreci ve bu süreçte yaşanacaklar kişiler arasında farklılıklar içerebilir. Ameliyattan 2-3 saat sonra birşeyler yiyebilir ve kalkıp kendi başınıza dolaşabilirsiniz.Burun ameliyatı sonrası temel ihtiyaçlarınızı kendi başınıza karşılayabilirsiniz. Ameliyat sonrası ilk bir hafta istirahat etmeniz ve efor gerektiren aktivitelerden uzak durmanız gerekir. Ameliyat sonrası banyo yapabilirsiniz ancak burun bölgesinde yer alan pansuman ve splintlere zarar vermemeniz gerekir. Ameliyat sonrası oluşabilecek morlukların büyük çoğunluğu alçınızın alındığı 1. haftada ortadan kaybolur. Eğer sizi rahatsız eden hafif morluklar var ise makyaj ile kamufle etmeniz mümkündür.
Özellikle ilk 2-3 hafta burun duyarlı ve hassas olacağından aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durmanız gerekir. 2. haftdan sonra rutin egzersiz programınıza aşamalı olarak yavaş yavaş dönebilirsiniz.

İlk 2 ay boyunca burun bölgenizi güneş ışınlarından ve kontrolsüz fiziksel temastan mutlaka korumalısınız. Güneş koruması için size önerilen güneş koruyucu kremleri ve geniş kenarlı şapkaları kullanabilrisiniz. Gözlük kullanmak zorundaysanız ilk 4-6 hafta boyunca burun bölgenize bası yapmayacak şekilde kullandığınız gözlükleri modifiye etmeniz gerekebilir.
Burun estetiği ameliyatları sonuçları kalıcı kozmetik ameliyatlardır. Ancak, yıılar ilerledikçe ve yaşlandıkça burun yapınız ve şekliniz değişikliklere uğrayabilir. Ameliyat sonrası ilk 1 yıl boyunca burnunuzun görünümü iyileşerek son şeklini alır ve çok uzun bir süre seveceğiniz, beğeneceğiniz yeni burun şeklinizin tadını çıkarmaya devam edersiniz. Hastaların büyük çoğunluğu aynı gün taburcu edilir. Her cerrahi girişimde olduğu gibi, rinoplasti sonrası biraz ağrı, morluk ve şişliklerin olması normaldir. Bu bulgular özellikle yüz üst kımı ve göz çevresinde olmaktadır. Ameliyat sonrası ilk birkaç gün içinde bu bulgular gerilemeye başlar. Burun splintleriniz 5-7 gün boyunca yerinde kalır. Morluklar genellikle 7-10. günlerde kaybolur. Şişliklerin büyük kısmı ilk 1-2 hafta içinde kaybolur. Bazı ufak şişlikler birkaç ay süre ile devam edebilir. İyileşme süreciniz ve yaptığınız işe bağlı olarak bağlı olarak ameliyat sonrası ortalama 5-7. günler arası işinize dönebilirsiniz. Şişliklerin inmesi ve iyileşme sürecinizle birlikte rinoplastinin size olan etkilerini daha iyi fark etmeye başlayacaksınız. Her cerrahi girişimde olduğu gibi nihai sonuçların ortaya çıkması bir yıla kadar sürebilmektedir.