Yüz Estetiği

Yüz Estetiği

Estetik yüz ameliyatları ile yüz yapılarının oran ve açıları iyileştirilebilir ve yüzü oluşturan yapıların birbirine olan uyumu daha iyi hale getirilebilir. Burun, gözler, kulaklar, çene ucu, yanaklar ve dudaklarda hafif bir değişiklik bile doğal ve dengeli bir yüz görünümüne sahip olmanızı sağlar. Ayrıca size uygun yüz gençleştirme yöntemlerini seçerek yaşlanmanın neden olduğu rahatsız edici bulgulardan kurtulabilir ve hissetiğiniz yaşta görünebilirsiniz. Yüz estetiğinizi daha iyi hale getirmek için estetik cerrahi uygulamarını seçebileceğiniz gibi, cerrahi olmayan (estetik tedavileri) çözümlerde arıyor olabilirsiniz. Amelıyatsız estetik uygulamalarından elde edilen sonuçlar kalıcılık ve etki bakımından cerrahi uygulamaların altında kalsa da, yüz estetiğinizi yaşam stiliniz ve güzellik ideallerinize uygun biçimde iyileştirmek için faydalı yöntemlerdir.

Yüz Germe

Yaşlanma nedeniyle yüzümüzde ortaya çıkan tipik değişiklikler mevcuttur. Bu olumsuz değişimler başlıca 3 nedene bağlıdır:

(1) Cilt Elastikiyetinin Azalması: Çevresel etkenler ve yaşlanma cildin ana yapısını oluşturan ve cilt kalitesini belirleyen kollajen ve elastin yapılarında hasara yol açar. Yaşın ilerlemesi ile birlikte bu önemli yapıların yenilenme yeteneği azalmaktadır. Böylece, cilt dokusunda bozulmaya bağlı olarak kırışıklıklar, gevşeme ve sarkmalar ortaya çıkar.

(2) Hacim Kaybı: İlerleyen yıllar ile birlikte yüzümüze genç görünümü veren bölgelerde yer alan cilt altı dokularda hacim azalması ortaya çıkar. Bu değişimin sonucunda normalde tabanı aşağıda bir üçgen şeklinde olan yüz yapısı tabanı yukarıda olan bir üçgen görünümünü alır.

(3) Derin Dokularda Sarkma: Hacim ve kalite kaybını uğrayan dokular zamanla yerçekiminin de etkisiyle aşağı doğru sarkarlar. Bu değişimin sonucu olarak yaşlanmanın tipik bulguları ortaya çıkar. Bunlar, gözaltı yanak birleşme çizgisinin derinleşmesi, burun kenarlarından ağız köşesine uzanan çizgilerin belirginleşmesi, dudak kenarlarının aşağıya doğru sarkması ve alt çene kenar belirginliğinin silikleşmesi ve sarkmasıdır.

Yaşlanma ile birlikte orta ve alt yüzü etkileyen bu görüntülerin yanı sıra yüz 1/3 üst kısmını oluşturan alın ve kaş yapılarında da tipik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Kaş düşüklüğü ve buna eşlik eden üst gözkapağı dış kısmında cilt fazlalığı, alın orta kısmında ortaya çıkan kaş çatma çizgileri ve özellikle burun kökü alın birleşme noktasında ortaya çıkan cilt fazlalıkları üst yüz bölgesinde en sık görülen yaşlanma belirtileri olarak sayılabilir.Yüz yaşlanmasından sık etkilenen diğer bir bölge ise gözkapaklarıdır. Belirginleşen göz altı torbaları ve üst gözkapağında ortaya çıkan cilt katlantıları bu değişimlerin tipik örnekleridir.Yaşlanma bulgularının ne zaman ortaya çıkacağı, ne hızla ilerleyeceği ya da hangi yüz bölgelerini daha fazla etkileyeceği bazı faktörlere bağlıdır. Genetik özellikler ve yaşam stili bunlar arasında sayılabilir. Yaşlanma tamamen durdurulabilir bir süreç olmadığından yaşlanma bulgularının er ya da geç ortaya çıkacağını söylemek yanlış olmaz.Yüz germe ameliyatlarının amacı ortaya çıkan yaşlanma bulgularının azaltılarak kişiye daha genç bir görünüm kazandırılması ve kişilerin kendilerini hissettiği yaşta görünmesini sağlanmasıdır. Yaşlanma bulgularının ortaya çıktığı bölgelere göre seçilen farklı yüz germe teknikleri vardır.

Yüz Germe: Yüz bölgesi 2/3 alt kısmında ortaya çıkan yaşlanmaya ait bulguların düzeltilmesi amaçlanır. Bu bölgeler orta yüz, alt çene ve boyun bölgeleridir. Yüz germe ameliyatı tek başına alın ve gözkapakları üzerinde gençleşme sağlayamaz. Yüz 1/3 üst kısmı ve gözkapakları için alın germe,kaş kaldırma ve/veya gözkapağı estetik cerrahi girişimleri yüz germe ameliyatı ile birlikte uygulanabilmektedir.Yüz germe ameliyatı ile sadece sarkmış cilt dokusu gerilmez. Bununla brlikte aşağı doğru yer değiştirmiş derin yüz dokuları normal pozisyonlarına çekilmelidir. Böylece yaşlanma bulgularına neden olan etkenler tedavi edilerek etkin bir gençleştirme sağlanabilir. Eğer bu sarkma ile birlikte belirgin ve gerçek bir hacim kaybı da varsa aynı anda ya da ameliyat sonrası dönemde uygulnabilecek yağ transferi ya da diğer dolgular ile yüz germeden elde edilecek sonuçlar daha iyi hale getirilebilmektedir. Tüm yüz germe ameliyatının kesileri kulak arkası, kulak önü ve saçlı deri içinden yapıldığından oldukça iyi iyileşirler ve genellikle fark edilmezler. Sıklıkla genel anestezi altında yapılan bir ameliyat olan yüz germe ameliyatının ortalama süresi 3-5 saat arasında değişmektedir. Hastanede kalış süresi sıklıkla 1 gündür. Ameliyat sonrası belli bir oranda şilik olması normaldir. Bu şişliklerin büyük çoğunluğu 7-10 gün arasında inmektedir. Ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkabilen morluklar ise aynı süre içerisinde kaybolur. Tüm yüz germe ameliyatından sonra işe dönüş süresi 7-10 gün arasında değişebilmektedir. İlk 3 hafta ağır egzersizlerin yapılmaması önerilir. Sıklıkla 3. haftadan itibaren hastalar normal yaşam tarzlarına ve rutinlerine dönebilmektedirler.

Orta Yüz Germe: Orta yüz bölgesinde yönelik yapılan yüz gençleştirme cerrahisidir. Özellikle gözaltı yanak birleşme bölgesi ve burun kenarından ağız köşesine uzanan derinleşen çizgilerin tedavisi amaçlanır. Tüm yüz germeden farklı olarak ameliyat kesisi sadece kulak önü ve saçlı deri içinde yer alır. İyileşme süreci tüm yüz germe ile benzerdir. Ameliyat süresi ortalama 2-3 saattir.Alt yüz bölgesinde yaşlanma bulguları belirgin olmayan daha genç hasta grubunda etkili bir çözümdür.Son yıllarda özellikle cilt sarkıklığı belirgin olmayan hastalarda “endoskopik orta yüz germe” yöntemi daha sık kullanılmaktadır. Bu yöntemde kesiler sadece saçlı deri içinden yapılır. Kompozit germe sağlayan bir yöntem olduğundan oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Güvenli planda çalışıldığından diğer yöntemlerde nadir de olsa ortaya çıkabilen bazı yüz sinirlerindeki kalıcı hasarların görülme sıklığı çok daha azdır.